Darowizny

Podmioty zainteresowane wpłatą darowizny na cele statutowe TSC prosimy o dokonanie jej na konto:
Stowarzyszenie Triathlon Siedlce Club
Credit Agricole 85 1940 1076 3161 4948 0000 0000